ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಗ್ಯಾರಿ ಕಾಸ್ಪರೋವ್ (1985-2000)

ಅನಾಟೊಲಿ ಕಾರ್ಪೋವ್ (1975-1985)

ಬೋರಿಸ್ ಸ್ಪಾಸ್ಕಿ (1969-1972)

ಟೈಗ್ರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಸಿಯನ್ (1963-1969)

ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಬೋಟ್ವಿನ್ನಿಕ್ (1948-1963)

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಲೆಖೈನ್ (1927-1935, 1937-1946)

ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಲಾಸ್ಕರ್ (1894-1921)

ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಸ್ಟೀನಿಟ್ಜ್ (1886-1894)

ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಜುಕರ್ಟೋರ್ಟ್ (1886)

ಗ್ಯಾರಿ ಕಾಸ್ಪರೋವ್ (1985-2000)

ಗ್ಯಾರಿ ಕಾಸ್ಪರೋವ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಜಿ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಿರ್ವಿವಾದ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 1963 ರಂದು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್‌ನ ಬಾಕುದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾಸ್ಪರೋವ್ 1985 ರಿಂದ 2000 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.ವಿಶ್ವ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್, ಇಂಟರ್ಜೋನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
  

ಅನಾಟೊಲಿ ಕಾರ್ಪೋವ್ (1975-1985)

ಅನಾಟೊಲಿ ಕಾರ್ಪೋವ್ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಜಿ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 1975 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೇ 23, 1951 ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಝ್ಲಾಟೌಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಪೋವ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರು ಬಾರಿ ಸೋವಿಯತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಬಾಬಿ ಫಿಶರ್ (1972-1975)

ಬಾಬಿ ಫಿಶರ್ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 1972 ರಿಂದ 1975 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 9, 1943 ರಂದು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್‌ನ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಫಿಶರ್ ಅವರ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು 1972 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು, "ಶತಮಾನದ ಪಂದ್ಯ" ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್ ಸ್ಪಾಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಟೈಗ್ರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಸಿಯನ್ (1963-1969)

ಟೈಗ್ರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಸಿಯನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 1963 ರಿಂದ 1969 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೂನ್ 17, 1929 ರಂದು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಟಿಬಿಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪೆಟ್ರೋಸಿಯನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಸೋವಿಯತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಬೋಟ್ವಿನ್ನಿಕ್ (1948-1957, 1958-1960, 1961-1963)

ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಬೊಟ್ವಿನ್ನಿಕ್ ರಷ್ಯಾದ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 1948 ರಿಂದ 1957, 1958 ರಿಂದ 1960, ಮತ್ತು 1961 ರಿಂದ 1963 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 17, 1911 ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಮುಕಾಚೆವೊದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬೊಟ್ವಿನ್ನಿಕ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರು ಬಾರಿ ಸೋವಿಯತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಜೋಸ್ ರೌಲ್ ಕ್ಯಾಪಬ್ಲಾಂಕಾ (1921-1927)

ಜೋಸ್ ರೌಲ್ ಕ್ಯಾಪಬ್ಲಾಂಕಾ ಅವರು ಕ್ಯೂಬನ್ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 1921 ರಿಂದ 1927 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 19, 1888 ರಂದು ಕ್ಯೂಬಾದ ಹವಾನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಪಬ್ಲಾಂಕಾ ಅವರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ "ಚೆಸ್ ಮೆಷಿನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಲಾಸ್ಕರ್ (1894-1921)

ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಲಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 1894 ರಿಂದ 1921 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 1868 ರಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ಚೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಲಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.


ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಸ್ಟೀನಿಟ್ಜ್ (1886-1894)

ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಸ್ಟೀನಿಟ್ಜ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 1886 ರಿಂದ 1894 ರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ನಿರ್ವಿವಾದ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.